Faseregistrerings-AF

Når det finnes punkter med fasedeteksjons-AF i autofokusområdet, bruker produktet en kombinasjon av fasedeteksjons-AF og kontrast-AF.

Merknad

  • Fasedeteksjons-AF er tilgjengelig kun hvis et passende objektiv er montert. Hvis du bruker et objektiv som ikke støtter fasedeteksjons-AF, kan du ikke bruke [Følsom. AF-spor.], [Følsom. AF-spor.] eller [AF-motorhast.]. Selv om du bruker et passende objektiv du har kjøpt tidligere, er det mulig at fasedeteksjons-AF ikke vil virke, med mindre du oppdaterer objektivet. Du finner flere opplysninger om kompatible objektiver på nettstedet til Sony i ditt område. Du kan også kontakte en Sony-forhandler eller en lokal, autorisert Sony servicetilbyder.