PC-kontroll-innst.: RAW+J: Lagre på PC

Velger filtype for bilder som skal overføres til datamaskinen ved fotografering med fjernstyring fra PC.
Når du tar stillbilder med PC Remote, viser ikke applikasjonen på datamaskinen bildet før det er helt overført. Når du tar RAW+JPEG-bilder, kan du akselerere visningsprosessen ved å overføre bare JPEG-bildene, i stedet for å overføre både RAW- og JPEG-bildene.

*PC Remote: Bruker "Imaging Edge (Remote)" til å styre dette produktet fra en datamaskin, inkludert funksjoner som for eksempel opptak og lagring av bilder på datamaskinen.

  1. MENU (Oppsett) → [PC-kontroll-innst.][RAW+J: Lagre på PC] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

RAW og JPEG:
Overfører både RAW- og JPEG-filer til datamaskinen.
Kun JPEG:
Overfører bare JPEG-filer til datamaskinen.
Kun RAW:
Overfører bare RAW-filer til datamaskinen.

Merknad

  • [RAW+J: Lagre på PC] kan bare stilles inn når [Filformat] er stilt inn på [RAW og JPEG].
  • Innstillingene for [PC-kontroll-innst.] brukes også når du utfører fjernstyrt opptak med PC ved hjelp av [PC-kont. (kabl. LAN)].