Vise bilder på en TV ved hjelp av en HDMI-kabel

Hvis du vil vise bilder som er lagret på dette produktet, på en TV, trenger du en HDMI-kabel (selges separat) og en HD-TV med HDMI-kontakt.

 1. Slå av både produktet og TV-en.
 2. Koble HDMI-mikrokontakten på dette produktet til HDMI-kontakten til TV-en med en HDMI-kabel (selges separat).

 3. Slå på TV-apparatet og velg riktig signalkilde.
 4. Slå på dette produktet.

  Bilder som er tatt med produktet, vises på TV-skjermen.

 5. Velg et bilde ved å bruke høyre eller venstre side av kontrollhjulet.
  • Skjermen på dette kameraet er ikke belyst på avspillingsskjermbildet.
  • Hvis avspillingsskjermbildet ikke vises, må du trykke på (avspillingsknappen).

"BRAVIA" Sync

Hvis du kobler produktet til en TV som støtter "BRAVIA" Sync, ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), kan du betjene dette produktets avspillingsfunksjoner ved hjelp av TV-fjernkontrollen.

 1. Etter at du har utført trinnene ovenfor til å koble dette kameraet til TV-en, må du velge MENU (Oppsett)[HDMI-innstillinger][KTRL for HDMI][På].
 2. Trykk på SYNC MENU-knappen på TV-fjernkontrollen, og velg den ønskede modusen.
 • Hvis du kobler dette kameraet til en TV ved hjelp av en HDMI-kabel, er det begrenset med tilgjengelige menyelementer.
 • Bare TV-er som støtter "BRAVIA" Sync, støtter funksjonene i SYNC MENU. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med TV-apparatet.
 • Hvis produktet utfører andre operasjoner enn planlagt når du bruker TV-fjernkontrollen, og produktet er koblet til en TV fra en annen produsent ved hjelp av en HDMI-tilkobling, må du velge MENU (Oppsett) → [HDMI-innstillinger][KTRL for HDMI][Av].

Hint

 • Dette produktet er kompatibelt med PhotoTV HD-standarden. Hvis du kobler til Sony PhotoTV HD-kompatible enheter ved hjelp av en HDMI-kabel (selges separat), stiller TV-en inn bildekvaliteten som er best egnet for visning av stillbilder. Deretter kan du nyte bildene i forbløffende høy kvalitet.
 • Du kan koble dette produktet til Sony PhotoTV HD-kompatible enheter med en USB- terminal ved hjelp av USB-kabelen.
 • PhotoTV HD gir et meget detaljert, fotoliknende uttrykk for fine strukturer og fargenyanser.
 • Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som fulgte med den kompatible TV-en.

Merknad

 • Du må ikke koble produktet til en annen enhet ved hjelp av utgangsterminalene på begge enhetene. Hvis du gjør det, kan det forårsake feil.
 • Enkelte enheter vil kanskje ikke fungere som de skal, når de er koblet til dette produktet. De kan for eksempel slutte å produsere bilde eller lyd.
 • Bruk en HDMI-kabel med HDMI-logoen eller en ekte Sony-kabel.
 • Bruk en HDMI-kabel som er kompatibel med både HDMI-mikroterminalen til produktet og HDMI-kontakten til TV-en.
 • Når [TC-utdata] er stilt inn på [På], vil bildet kanskje ikke vises korrekt på TV eller en opptaker. I slike tilfeller, må du stille inn [TC-utdata][Av].
 • Hvis bilder ikke vises ordentlig på TV-skjermen, må du velge MENU (Oppsett)[HDMI-innstillinger][HDMI-oppløsning][2160p/1080p], [1080p] eller [1080i] alt etter hvilken TV som skal kobles til.
 • Hvis du under filmvisning via HDMI skifter bildekvalitet for filmen fra 4K til HD eller omvendt, eller går over til en annen bildefrekvens for filmen, kan skjermen bli mørk. Dette er ikke feil.
 • Hvis du stiller inn [Filformat][XAVC S 4K] og tar opp film mens kameraet er koblet til en HDMI-enhet, vises det ikke bilder på skjermen.
 • Når [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på PAL, kan skjermen vises i svart i et øyeblikk i følgende situasjoner. Dette er ikke feil.
  • Når du starter eller stopper filmopptak mens opptaksmodus er stilt inn på en annen modus enn (Film) eller .
  • Når du endrer opptaksmodus fra (Film) eller til en annen modus.
  • Når du spiller av en film for første gang etter at du bytter til avspillingsmodus.