Send til smarttelefon: Innhold i sending (proxy-film)

Når du overfører XAVC S-video til en smarttelefon med [Send til smarttelefon], kan du velge om du vil overføre proxy-filmen med lav overføringshastighet eller den opprinnelige filmen med høy overføringshastighet.

  1. MENU → (Nettverk) → [Send til smarttelefon][Innhold i sending] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Kun proxy:
Overfører kun proxy-filmer.
Kun original:
Overfører kun opprinnelige filmer.
Proxy og original:
Overfører både proxy-filmer og opprinnelige filmer.

Merknad

  • Du kan ikke overføre XAVC S 4K-filmer eller de opprinnelige dataene for XAVC S HD-filmer som er tatt opp i [120p] / [100p], til en smarttelefon. Du kan bare overføre proxy-filmer.
  • Hvis du skal overføre mange bilder eller lange filmer, anbefaler vi at du kobler kameraet til strøm fra en stikkontakt med vekselstrømadapteren (inkludert).