Spille av bilder på bildeindeksskjermen (Bildeindeks)

Du kan vise flere bilder samtidig i avspillingsmodus.

  1. Trykk på knappen (Bildeindeks) mens bildet spilles av.
  2. Velg bildet ved å trykke på øvre/nedre/høyre/venstre side av kontrollhjulet eller ved å dreie på kontrollhjulet.

Endre antallet bilder som skal vises

MENU(Avspilling) → [Bildeindeks] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

9 bilder/25 bilder


Gå tilbake til visning av enkeltbilder

Velg det ønskede bildet, og trykk på midten av kontrollhjulet.

Raskt vise et ønsket bilde

Velg linjen på venstre side av bildeindeksskjermen med kontrollhjulet, og trykk deretter øverst eller nederst på kontrollhjulet. Når linjen er valgt, kan du vise kalenderskjermen eller mappevalgskjermen ved å trykke på midten. I tillegg kan du skifte visningsmodus ved å velge et ikon.