Velge en plate som skal opprettes

Du kan opprette en plate som kan spilles av på andre enheter, fra en film som er tatt opp med dette kameraet.
Hvilke enheter som kan spille av platen, avhenger av platetypen. Velg en platetype for de avspillingsenhetene du kommer til å bruke.
Avhengig av filmtypen kan filmformatet kanskje bli konvertert når platen opprettes.

Høy bildekvalitet (HD) (Blu-ray-plate)
Film med høy bildekvalitet (HD) kan tas opp på en Blu-ray-plate. Da lages en HD-plate.
Med en Blu-ray-disk kan du ta opp film med høy bildekvalitet (HD) med lengre varighet enn DVD-er.
Skrivbare filmformater: XAVC S, AVCHD
Spillere: Avspillingsenheter for Blu-ray-plater (Sony Blu-ray-spillere, PlayStation 4 osv.)

Høy bildekvalitet (HD) (AVCHD-opptaksplate)
Film med høy oppløsning (HD-bildekvalitet) kan tas opp på DVD-er, som DVD-R-disker, noe som resulterer i en plate med HD-bildekvalitet.
Skrivbare filmformater: XAVC S, AVCHD
Spillere: Avspillingsenheter for AVCHD-formatet (Sony Blu-ray-spillere, PlayStation 4 osv.)
Du kan ikke spille av denne typen plater på vanlige DVD-spillere.

Standard bildekvalitet (STD)
Film med standard oppløsning (STD) som er blitt konvertert fra HD-bildekvalitet, kan tas opp på DVD-er, som DVD-R-disker, slik at det opprettes en disk med standardbildekvalitet (STD).
Skrivbare filmformater: AVCHD
Spillere: Vanlige avspillingsenheter for DVD-er (DVD-spillere, datamaskiner som kan spille av DVD-plater osv.)

Hint

  • Du kan benytte følgende typer 12 cm plater ved bruk av PlayMemories Home.
    BD-R/DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Ikke skrivbare
    BD-RE/DVD-RW/DVD+RW: Overskrivbare
    Tilleggsopptak er ikke mulig.
  • Sørg for at din "PlayStation 4" alltid bruker den nyeste versjonen av systemprogramvaren til "PlayStation 4".

Merknad

  • 4K-film kan ikke tas opp på en plate i 4K-bildekvalitet.