Feilsøking

Hvis du får problemer med produktet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:

  1. Ta ut batteriet, vent ca. ett minutt, sett batteriet inn igjen, og slå på produktet.
  2. Initialiser innstillingene.
  3. Konsulter forhandleren din eller det lokale, autoriserte servicesenteret. Du finner mer informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål på nettsidene våre for brukerstøtte.
    http://www.sony.net/