Slette et vist bilde

Du kan slette et bilde som vises. Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Bekreft hvilket bilde som skal slettes, på forhånd.

  1. Vis det bildet du vil slette.
  2. Trykke på (Slett)-knappen.
  3. Velg [Slett] med kontrollhjulet.

Merknad

  • De beskyttede bildene kan ikke slettes.