Sette på/ta av et objektiv

Slå av kameraet før du setter på eller tar av objektivet.

 1. Ta kamerahusdekselet (A) av kameraet, og det bakre objektivdekselet (B) av baksiden av objektivet.

  • Du bør sette på det fremre objektivdekselet når du er ferdig med å ta bilder.
 2. Monter objektivet ved å rette inn de to hvite indeksmerkene (monteringsindekser) på objektivet og kameraet.

  • Hold kameraet med objektivfatningen vendt ned for å unngå at det kommer støv og smuss inn i kameraet.
 3. Samtidig med at du presser objektivet lett mot kameraet vender du objektivet sakte i pilretningen til du hører et klikk i låst posisjon.

  • Pass på at du holder objektivet rett når du setter det på.

Slik fjerner du objektivet

Fortsett å holde inne utløserknappen for objektivet (A) og drei objektivet i pilretningen til det stopper.

Etter at du har tatt av objektivet, må du sette kamerahusdekselet på kameraet og objektivdekslene på forsiden og baksiden av objektivet, for å hindre at det kommer støv og smuss inn i kameraet.

Merknad

 • Når du setter på / tar av objektivet, må du gjøre det raskt, i et støvfritt område.
 • Ikke trykk på utløserknappen for objektivet når du setter på et objektiv.
 • Ikke bruk makt når du setter på et objektiv.
 • En fatningsadapter (selges separat) kreves for å kunne bruke et A-fatningsobjektiv (selges separat). Når du bruker fatningsadapteren, må du se bruksanvisningen som er inkludert med fatningsadapteren.
 • Hvis du vil ta bilder med full bilderamme, må du bruke et objektiv som er kompatibelt med full bilderammestørrelse.
 • Når du bruker et objektiv med stativsokkel, bør du feste et stativ til stativsokkelen på objektivet for å balansere vekten til objektivet.
 • Når du bærer kameraet med et objektiv påmontert, må du ha godt tak i både kameraet og objektivet.
 • Ikke hold i delen av objektivet som forlenges for zoom eller fokusjustering.