Følsom. AF-spor. (film)

Du kan stille inn følsomheten for AF i filmmodus.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Følsom. AF-spor.]→ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

følsom:
Stiller inn AF-følsomheten på høy. Denne modusen er nyttig for å ta opp film når motivet er i rask bevegelse.
Standard:
Stiller inn AF-følsomheten på normal. Denne modusen er nyttig når det er hindringer foran motivet, eller på steder med mye folk.