Auto HDR

Tar tre bilder med ulik eksponering og kombinerer bildene med korrekt eksponering, de lyse partiene av et undereksponert bilde og de mørke partiene av et overeksponert bilde, for å skape bilder med et større spektrum av overganger (High Dynamic Range). Det tas ett bilde med riktig eksponering, og ett overlagt bilde.

 1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [DRO/Auto HDR][Auto HDR].
 2. Velg den ønskede innstillingen ved å trykke på venstre eller høyre side av kontrollhjulet.

Menyelementdetaljer

Auto HDR: Autoeksp.-diff.:
Korrigerer lysstyrken automatisk.
Auto HDR: Eksponer.diff. 1,0 EV ― Auto HDR: Eksponer.diff. 6,0 EV:
Angir eksponeringsforskjellen på grunnlag av kontrasten i motivet. Velg optimalt nivå mellom 1,0 EV (svak) og 6,0 EV (sterk).
Hvis du for eksempel stiller inn eksponeringsverdien på 2,0 EV, komponeres tre bilder med følgende eksponeringsnivåer: −1,0 EV, korrekt eksponering og +1,0 EV.

Hint

 • Lukkeren utløses tre ganger for ett bilde. Vær nøye med følgende:
  • Denne funksjonen kan bare benyttes når motivet står stille og ikke utstråler blinkende lys.
  • Ikke endre komposisjonen før du tar bildet.

Merknad

 • Denne funksjonen er ikke tilgjengelig når [Filformat] er [RAW] eller [RAW og JPEG].
 • [Auto HDR] er ikke tilgjengelig i følgende opptaksmoduser:
  • [Intelligent Auto]
 • [Auto HDR] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  • Når [Bildeeffekt] er stilt inn på noe annet enn [Av].
 • Når et bilde er tatt, kan du ikke fotografere på nytt før bildebehandlingen er fullført.
 • Du vil kanskje ikke oppnå ønsket effekt på grunn av luminansforskjeller i motivet og opptaksforholdene.
 • Denne funksjonen har liten effekt ved bruk av blits.
 • Hvis kontrasten i scenen er liten, eller hvis produktet rister eller motivet blir uskarpt, vil du kanskje ikke få gode HDR-bilder. vil bli vist over det innspilte bildet for å informere deg når kameraet oppdager uskarpe bilder. Endre komposisjonen eller ta bildet om igjen mens du passer på å unngå uskarpheter, alt etter behov.