Ansiktregistrering (Ny registrering)

Hvis du registrerer ansikter på forhånd, kan produktet prioritere å fokusere på de registrerte ansiktene.

  1. MENU(Kamera- innstillinger1) → [Ansiktregistrering][Ny registrering].
  2. Plasser styrerammen i forhold til ansiktet som skal registreres, og trykk på lukkerknappen.
  3. Når en bekreftelsesmelding vises, må du velge [Enter].

Merknad

  • Opptil åtte ansikter kan registreres.
  • Fotografer ansiktet forfra på et godt opplyst sted. Det er ikke sikkert at ansiktet registreres riktig hvis det er skjult av en hatt, en maske, solbriller e.l.