Bekreft sletting

Du kan velge om [Slett] eller [Avbryt] skal være valgt som standard på bekreftelsesskjermbildet for sletting.

  1. MENU (Oppsett) → [Bekreft sletting] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

"Slette" først:
[Slett] angis som standardinnstilling.

"Avbryt" først:
[Avbryt] angis som standardinnstilling.