Rattinnstillinger

Du kan bytte om på funksjonene til den fremre/bakre skiven.

  1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Rattinnstillinger] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

Tv Av:
Den fremre skiven brukes til å endre lukkerhastigheten, og den bakre skiven til å endre blenderåpningen.
Av Tv:
Den fremre skiven brukes til å endre blenderåpningen, og den bakre skiven til å endre lukkerhastigheten.

Merknad

  • Funksjonen [Rattinnstillinger] aktiveres når opptaksmodus stilles inn på "M".