Sikkerhet (IPsec)

Krypterer data når kameraet og en datamaskin kommuniserer via kablet LAN.

Denne funksjonen er tilgjengelig for bruk når systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet er versjon 6.00 eller nyere.

 1. MENU (Nettverk) → [Sikkerhet (IPsec)] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

IPsec([På]/[Av]):
Angir om [Sikkerhet (IPsec)]-funksjonen skal brukes eller ikke.
Dest.-IP-adresse:
Angir IP-adressen til enheten som skal kobles til med [Sikkerhet (IPsec)]-funksjonen.
Delt nøkkel:
Angir den delte nøkkelen som brukes av [Sikkerhet (IPsec)]-funksjonen.

Merknad

 • En [Delt nøkkel] skal bestå av minst åtte og maks. 20 alfanumeriske tegn eller symboler.
 • Enheten som skal kobles til, må være kompatibel med IPsec for at du skal kunne bruke IPsec-kommunikasjon.
  Avhengig av enheten kan det hende at kommunikasjon er utilgjengelig, eller at kommunikasjonshastigheten er treg.
 • På dette kameraet fungerer IPsec bare i transportmodus og bruker IKEv2.
  Algoritmene er AES with 128-bit keys in CBC mode/Diffie-Hellman 3072-bit modp group/PRF-HMACSHA-256/HMAC-SHA-384-192.
  Godkjenningen utløper etter 24 timer.
 • Kryptert kommunikasjon kan bare utføres med enheter som er konfigurert på riktig måte. Kommunikasjon med andre enheter krypteres ikke.
 • Hvis du vil ha mer informasjon om IPsec-konfigurasjonen, kan du kontakte administratoren av enhetens nettverk.