Pekeplateinnst.

Du kan justere innstillingene for betjening med berøringspute ved opptak med søkeren.

  1. MENU (Oppsett) → [Pekeplateinnst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Betj. i vertikal retn.:
Stiller inn om du vil aktivere betjening med berøringspute ved opptak med søkeren i stående retning. Du kan forhindre utilsiktede operasjoner under opptak i stående retning forårsaket av at f.eks. nesen din berører skjermen.
Pekepos.-modus:
Stiller inn om fokusrammen skal flyttes til posisjonen som berøres på skjermen ([Absolutt posisjon]), eller om fokusrammen skal flyttes til ønsket posisjon basert på draretning og mengden bevegelse ([Relativ posisjon]).
Betjeningsområde:
Stiller inn det området som skal brukes til berøringsputeoperasjoner. Når du begrenser berøringsområdet, kan du forhindre utilsiktede operasjoner forårsaket av at f.eks. nesen din berører skjermen.

Om modus for berøringsplassering

Når du velger [Absolutt posisjon], kan du flytte fokusrammen til en fjern posisjon raskere ettersom du kan angi posisjonen for fokusrammen direkte med berøringsoperasjoner.

Når du velger [Relativ posisjon], kan du betjene berøringsputen der det er enklest for deg, uten at du trenger å flytte fingeren over et bredt område.

Hint

  • Under berøringsputeoperasjoner når [Pekepos.-modus] er stilt inn på [Absolutt posisjon], behandles området som er stilt inn under [Betjeningsområde], som hele skjermen.