Rotere et bilde (Roter)

Roterer et innspilt stillbilde mot klokken.

  1. Vis det bildet som skal roteres, og velg deretter MENU(Avspilling) → [Roter].
  2. Trykk midt på kontrollhjulet.
    Bildet roteres mot klokken. Bildet roteres når du trykker på midten.
    Hvis du roterer bildet én gang, forblir bildet rotert, selv etter at produktet er slått av.

Merknad

  • Du kan ikke rotere filmene.
  • Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre produkter.
  • Når du viser roterte bilder på en datamaskin, vil bildene kanskje vises i sin opprinnelige visningsretning, avhengig av programvaren.