Bildeforhold (stillbilde)

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Bildeforhold] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

3:2:
Samme bildeforhold som 35 mm film
16:9:
Et bildeforhold egnet for visning på en TV som støtter HD
1:1:
Det horisontale og vertikale bildeforholdet er likt.