Kreative innst.

Setter deg i stand til å stille inn den ønskede bildebehandlingen og finjustere kontrast, metning og skarphet for hver bildestil.

 1. MENU (Kamera- innstillinger1)[Kreative innst.].
 2. Velg den ønskede stilen eller [Stilboks] ved hjelp av øvre/nedre side av kontrollhjulet.
 3. For å justere (kontrast), (metning) og (skarphet) må du velge det ønskede elementet med høyre/venstre side, og deretter velge verdien med øvre/nedre side.

 4. Når du velger [Stilboks], må du flytte til høyre side ved å bruke høyre side av kontrollhjulet, og deretter velge den ønskede stilen.

  • Du kan hente opp den samme stilen med bare litt forskjellige innstillinger.

  (A): Vises bare når Stilboks er valgt

Menyelementdetaljer

Standard:
For opptak av ulike scener med mange fargeoverganger og vakre farger.
Livlig:
Fargemetningen og kontrasten økes for fotografering av slående bilder med fargerike scener og motiver, slik som blomster, grønne planter, blå himmel og bilder av hav.
Nøytral:
Fargemetningen og skarpheten reduseres for å ta bilder med mer dempede fargetoner. Dette passer også for å ta bilder som skal redigeres med datamaskin.
Klar:
For å ta bilder med skarpe fargetoner med gjennomskinnelige farger i høylys, passende for å fange inn strålende lys.
Dyp:
For å ta bilder med dype og tette farger, passende for å gi motivet tyngde.
Lys:
For å ta bilder med lyse og enkle farger, passende for å fange opp friske og lyse stemninger.
Portrett:
For fotografering av hud i myke fargetoner, noe som er ideelt for portrettbilder.
Landskap:
Fargemetningen, kontrast og skarphet økes ved fotografering av livlige og skarpe scener. Fjerne landskap avtegnes også bedre.
Solnedgang:
For fotografering av den vakre rødfargen ved solnedganger.
Nattscene:
Kontrasten reduseres for å gjenskape nattscener.
Høstblader:
For å fange opp høststemninger, økes intensiteten på rødt og gult i bladverket.
Svart/hvitt:
For fotografering av bilder i svart/hvitt.
Sepia:
For å ta bilder i sepiatoner.
Registrere foretrukne innstillinger (Stilboks):
Velg de seks stilboksene (boksene med tall på venstre side ()) for å registrere foretrukne innstillinger. Velg deretter de ønskede innstillingene ved å trykke på den høyre knappen.
Du kan hente opp den samme stilen med bare litt forskjellige innstillinger.

Stille inn [Kontrast], [Fargemetning] og [Skarphet]

[Kontrast], [Fargemetning], og [Skarphet] kan justeres for hver bildestil som er forhåndsinnstilt, som for eksempel [Standard] og [Landskap], og for hver [Stilboks] du kan registrere foretrukne innstillinger i.

Velg et element å stille inn ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollhjulet, og still deretter inn verdien ved å trykke øverst eller nederst på kontrollhjulet.

Kontrast:
Jo høyere verdi som er valgt, desto større vil forskjellen mellom lys og skygge være, og desto sterkere vil dette påvirke bildet.
Fargemetning:
Jo høyere den valgte verdien er, desto livligere vil fargene være. Når en lav verdi er valgt, vil fargene på bildet være duse og dempet.
Skarphet:
Justerer skarpheten. Jo høyere verdien er, desto mer vil konturene fremheves, og jo lavere verdien er, desto mykere blir konturene.

Merknad

 • [Kreative innst.] er låst til [Standard] i følgende situasjoner:
  • [Intelligent Auto]
  • [Bildeeffekt] er stilt inn på noe annet enn [Av].
 • Når denne funksjonen er stilt inn på [Svart/hvitt] eller [Sepia], kan ikke [Fargemetning] justeres.