Prioriter reg. ansikt

Stiller inn om du vil fokusere med høyere prioritet på ansikter som er registrert med [Ansiktregistrering].

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Prioriter reg. ansikt] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Fokuserer med høyere prioritet på ansikter registrert med [Ansiktregistrering].
Av:
Fokuserer uten høyere prioritet på registrerte ansikter.

Hint

  • Hvis du vil bruke funksjonen [Prioriter reg. ansikt], konfigurerer du den på følgende måte.
    • [Ans.-/øyepri. i AF] under [Innst. ansikt/øye-AF]: [På]
    • [Motivgjenkjenning] under [Innst. ansikt/øye-AF]: [Menneske] (når systemprogramvaren (fastvaren) på kameraet er versjon 6.00 eller nyere)