Vurd.-inn. (tilp.-kn.)

Angir det tilgjengelige antallet når du vurderer bilder med tasten du har tilordnet [Vurdering] med [Tilp. knapp].

  1. MENU (Avspilling) → [Vurd.-inn. (tilp.-kn.)].
  2. Legge til et -merke på det oppgitte antallet som du vil aktivere.
    Du kan velge det kontrollerte nummeret når du stiller inn [Vurdering] ved hjelp av den tilpassede tasten.