Opptaksinnst. (film)

Velger bildefrekvens og overføringshastighet for filmopptak.

 1. MENU(Kamera- innstillinger2) → [Opptaksinnst.] → ønsket innstilling.
  • Jo høyere overføringshastighet, desto høyere bildekvalitet.

Menyelementdetaljer

Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K]

Opptaksinnst. Overføringshastighet Beskrivelse
30p 100M/25p 100M Ca. 100 Mbps Tar opp film i 3840×2160 (30p/25p).
30p 60M/25p 60M Ca. 60 Mbps Tar opp film i 3840×2160 (30p/25p).
24p 100M * Ca. 100 Mbps Tar opp film i 3840×2160 (24p).
24p 60M * Ca. 60 Mbps Tar opp film i 3840×2160 (24p).

*Kun hvis [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC

Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD]

Opptaksinnst. Overføringshastighet Beskrivelse
60p 50M/50p 50M Ca. 50 Mbps Tar opp film i 1920×1080 (60p/50p).
60p 25M/50p 25M Ca. 25 Mbps Tar opp film i 1920×1080 (60p/50p).
30p 50M/25p 50M Ca. 50 Mbps Tar opp film i 1920×1080 (30p/25p).
30p 16M/25p 16M Ca. 16 Mbps Tar opp film i 1920×1080 (30p/25p).
24p 50M * Ca. 50 Mbps Tar opp film i 1920×1080 (24p).
120p 100M/100p 100M Ca. 100 Mbps Tar opp høyhastighetsfilm i 1920×1080 (120p/100p). Du kan ta opp film ved 120 fps eller 100 fps.
 • Du kan lage jevnere filmer i sakte film ved å bruke kompatible redigeringsenheter.
120p 60M/100p 60M Ca. 60 Mbps Tar opp høyhastighetsfilm i 1920×1080 (120p/100p). Du kan ta opp film ved 120 fps eller 100 fps.
 • Du kan lage jevnere filmer i sakte film ved å bruke kompatible redigeringsenheter.

*Kun hvis [NTSC/PAL-velger] er stilt inn på NTSC

Når [Filformat] er stilt inn på [AVCHD]

Opptaksinnst. Overføringshastighet Beskrivelse
60i 24M(FX)/50i 24M(FX) Maks. 24 Mbps Tar opp film i 1920×1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)/50i 17M(FH) Ca. 17 Mbps i gjennomsnitt Tar opp film i 1920×1080 (60i/50i).

Merknad

 • Det tar lang tid å opprette en AVCHD-opptaksplate av filmer som er tatt opp med [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] som [Opptaksinnst.] fordi bildekvaliteten på filmene må konverteres. Hvis du vil lagre filmene uten å konvertere dem, kan du bruke en Blu-ray-plate.
 • [120p]/[100p] kan ikke velges for følgende innstillinger.
  • [Intelligent Auto]
 • I opptak i full størrelse er synsvinkelen smalere under følgende forhold:
  • Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S 4K] og [Opptaksinnst.] er stilt inn på [30p]