IPTC-informasjon

Du kan skrive IPTC-informasjon* mens du tar stillbilder Opprett og rediger IPTC-informasjonen med IPTC Metadata Preset (http://www.sony.net/iptc/help/), og skriv informasjonen til et minnekort på forhånd.

*IPTC-informasjonen består av digitale bildemetadata-attributter, standardisert av International Press Telecommunications Council.

  1. MENU(Oppsett) → [IPTC-informasjon] → ønsket innstillingselement.

Menyelementdetaljer

Skriv IPTC-info:
Angir om det skal skrives IPTC-informasjon på stillbilder. ([På]/[Av])
  • Hvis du velger [På], vises -ikonet på opptaksskjermen.
Registrer IPTC-info :
Registrerer IPTC-informasjon fra et minnekort til kameraet. Velg [Spor 1] eller [Spor 2] som minnekortet som IPTC-informasjonen skal leses fra.

Hint

  • Når du spiller av bilder med IPTC-informasjon, vises -ikonet på skjermen.
  • Hvis du vil vite mer om bruken av IPTC Metadata Preset, kan du se følgende støtteside.
    http://www.sony.net/iptc/help/

Merknad

  • Når du registrerer IPTC-informasjon, overskrives informasjon som er registrert på kameraet tidligere.
  • Du kan ikke redigere eller kontrollere IPTC-informasjon på kameraet.
  • Hvis du vil slette IPTC-informasjon som er registrert på kameraet, må du tilbakestille kameraet til førstegangsoppsettet.
  • Før du låner bort eller gir kameraet til noen andre, tilbakestiller du kameraet for å slette IPTC-informasjon.