Lisens

Lisensmerknader

Med dette produktet følger programvare som er underlagt lisensavtaler fra programvarens eiere. I tråd med forespørsler fra opphavsrettsinnehaverne av denne programvaren er vi forpliktet til å informere om følgende: Lisensene (på engelsk) er lagret i produktets internminne. Hvis du ønsker å lese lisenser i mappen "PMHOME" - "LICENSE", må du opprette en masselagringstilkobling mellom produktet og datamaskinen.

DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT I HENHOLD TIL AVC-PATENTPORTEFØLJELISENSEN FOR PERSONLIG OG ANNEN ULØNNET BRUK VED EN FORBRUKER FOR

(i) KODING AV VIDEO I SAMSVAR MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")

OG/ELLER

(ii) DEKODING AV AVC-VIDEO SOM ER KODET AV EN FORBRUKER INVOLVERT I EN PERSONLIG AKTIVITET OG/ELLER ER KJØPT FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM ER LISENSIERT TIL Å LEVERE AVC-VIDEO.

DET GIS INGEN LISENS FOR NOEN ANNEN BRUK, HVERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT. YTTERLIGERE INFORMASJON, INKLUSIVE INFORMASJON SOM GJELDER MARKEDSFØRINGSMESSIG, INTERN OG KOMMERSIELL BRUK OG LISENSIERING, ER TILGJENGELIG HOS MPEG LA, L.L.C.

SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert programvare

Programvare som er kvalifisert for følgende GNU General Public License (heretter kalt "GPL") eller GNU Lesser General Public License (heretter kalt "LGPL"), er inkludert i produktet.
Dette forteller deg at du har rett til å ha tilgang til, endre og videredistribuere kildekode for disse programmene under vilkårene for medfølgende GPL/LGPL.
Kildekode er tilgjengelig på Internett.
Bruk følgende URL for å laste den ned.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss angående innhold i kildekode.