Flymodus

Når du går ombord på et fly e.l. kan du slå av alle trådløse funksjoner midlertidig, inkludert Wi-Fi.

  1. MENU (Nettverk) → [Flymodus] → ønsket innstilling.
    Hvis du stiller inn [Flymodus][På], vises et fly-ikon på skjermen.