Sette inn / ta ut et minnekort

Forklarer hvordan du skal sette inn et minnekort (selges separat) i produktet.

 1. Åpne minnekortdekselet.

 2. Sett inn SD-kortet i spor 1.
  • Når du bruker to minnekort, må du sette inn det andre i spor 2.

  • Når det skrå hjørnet vender i riktig retning som vist, setter du inn minnekortet til du hører et klikk. Sett inn minnekortet på riktig måte. Hvis du ikke gjør det, kan det forårsake feil.

  Minnekorttyper som kan settes inn i minnekortsporene

  Spor 1 (nedre): Støtter SD-kort (kompatibelt med UHS-I og UHS-II)

  Spor 2 (øvre): Støtter SD-kort (kompatibelt med UHS-I) og Memory Stick PRO Duo-medier

 3. Lukk dekselet.

Hint

 • Når du bruker et minnekort i kameraet for første gang, bør du formatere kortet på kameraet, så minnekortet fungerer på en mer stabil måte.
 • Du kan endre hvilket minnekortspor som skal brukes til opptak, ved å velge MENU (Oppsett)[Innst. for lagr.-med.][Pri. lagringsmedium].
 • For å lagre samme bilde på to minnekort samtidig, eller sortere bilder som er tatt, etter type (stillbilde/film) og fordele dem på to minnekortspor, må du velge MENU (Oppsett) → [Innst. for lagr.-med.][Lagringsmodus].
 • Bruk spor 1 hvis du bare bruker ett SD-kort.
 • Bruk spor 2 hvis du bruker Memory Stick-medier. I dette tilfellet må du stille inn [Pri. lagringsmedium] til [Spor 2].
 • Ikke sett inn en Memory Stick i spor 1. Den kan forårsake feil.

Ta ut minnekortet

Åpne minnekortdekselet og forviss deg om at tilgangslampen (A) ikke er tent, og trykk så minnekortet litt inn for å ta det ut.