Eksponer.-trinn

Du kan justere innstillingstrinnet for lukkerhastigheten, blenderåpningen og eksponeringskompenseringsverdiene.

  1. MENU(Kamera- innstillinger1) → [Eksponer.-trinn] → ønsket innstilling

Menyelementdetaljer

0,3 EV / 0,5 EV

Merknad

  • Selv om du stiller inn [Eksponer.-trinn][0,5 EV], endres den eksponeringsverdien du justerte med eksponeringskompenseringshjulet, i trinn på 0,3 EV.