Kontrollere kameraet og de medfølgende delene

Tallet i parentes angir antall deler.

 • Kamera (1)
 • Vekselstrømadapter (1)

  Typen vekselstrømadapter kan variere fra land til land og fra region til region.

 • Batterilader (1)

 • Strømkabel (1) *

  * Flere strømkabler kan bli levert med kameraet. Bruk den som er riktig for ditt land eller din region.

 • NP-FZ100 Oppladbart batteri (1)

 • Mikro-USB-kabel (1)

 • Skulderrem (1)

 • Kamerahusdeksel (1) (festet på kameraet)

 • Kabelbeskytter (1)

 • Deksel til tilbehørssko (1) (festet på kameraet)
 • Øyemusling (1) (festet på kameraet)
 • Bruksanvisning (1)
 • Referanseveiledning (1)