Justerer innstillingene for fokusområde etter kameraets orientering (horisontal/vertikal) (Vek. V/H AF-omr.)

Du kan stille inn om du vil bytte [Fokusområde] og plasseringen av fokusrammen i henhold til hvordan du holder kameraet (horisontalt/vertikalt). Denne funksjonen er nyttig når du fotograferer scener der du må endre kameraposisjonen ofte, for eksempel portrettbilder eller idrettsmotiv.

 1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Vek. V/H AF-omr.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av:
Bytter ikke [Fokusområde] eller plasseringen av fokusrammen i henhold til hvordan du holder kameraet (horisontalt/vertikalt).
Kun AF-punkt:
Bytter plasseringen av fokusrammen i henhold til hvordan du holder kameraet (horisontalt/vertikalt). [Fokusområde] er låst.
AF-punkt + AF-omr.:
Bytter både [Fokusområde] og plasseringen av fokusrammen i henhold til hvordan du holder kameraet (horisontalt/vertikalt).

Et eksempel når [AF-punkt + AF-omr.] er valgt

(A) Vertikal: [Fleksibelt punkt] (øverst til venstre)

(B) Horisontal: [Fleksibelt punkt] (øverst til høyre)

(C) Vertikal: [Sone] (nederst til venstre)

 • Det registreres tre kameraretninger: horisontal, vertikal der siden med lukkerknappen vender opp, og vertikal der siden med lukkerknappen vender ned.

Merknad

 • Hvis innstillingen for [Vek. V/H AF-omr.] endres, opprettholdes ikke fokusinnstillingene for hver kameraretning.
 • [Fokusområde] og plasseringen av fokuseringsrammen endres ikke selv når [Vek. V/H AF-omr.] er stilt inn på [AF-punkt + AF-omr.] eller [Kun AF-punkt] i følgende situasjoner:
  • Når opptaksmodusen er stilt inn på [Intelligent Auto], [Film] eller [Sakte og rask film].
  • Mens lukkerknappen er trykket halvveis ned
  • Under filmopptak
  • Mens du bruker den digitale zoomen
  • Mens autofokus er aktivert
  • Når [Fokusinnstillinger] er aktivert
  • Under kontinuerlig opptak
  • Under nedtelling for selvutløseren
  • Når [Fokusforstørrer] er aktivert.
 • Når du tar bilder rett etter å ha slått på kameraet og kameraet er vertikalt, tas det første bildet med innstillingen for horisontal fokus eller med den siste fokusinnstillingen som ble brukt.
 • Kameraretningen kan ikke registreres når objektivet vender opp eller ned.