AF i fokusforst. (stillbilde)

Du kan fokusere mer nøyaktig på motivet ved hjelp av autofokus, ved å forstørre det området du ønsker å fokusere på. Mens det forstørrede bildet vises, kan du fokusere på et mindre område enn det fleksible punktet.

 1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [AF i fokusforst.][På].
 2. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Fokusforstørrer].
 3. Forstørr bildet ved å trykke på midten av kontrollknappen, og juster deretter posisjonen ved å trykke kontrollknappen opp, ned, venstre eller høyre.
  • Forstørrelsesskalaen endres hver gang du trykker på midten.
 4. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere.
  • Fokus oppnås i punktet midt på skjermen.
 5. Trykk lukkerknappen helt ned for å ta bildet.
  • Kameraet avslutter den forstørrede visningen etter opptak.

Hint

 • Det anbefales å bruke stativ for nøyaktig å identifisere det området du ønsker å forstørre.
 • Du kan kontrollere autofokus­resultatet ved å forstørre det viste bildet. Hvis du vil justere fokusposisjonen på nytt, kan du justere fokusområdet på den forstørrede skjermen og deretter trykke lukkerknappen halvveis ned.

Merknad

 • Hvis du forstørrer et område ved kanten av skjermen, kan det hende at kameraet ikke kan fokusere.
 • Eksponeringen og hvitbalansen kan ikke justeres mens det viste bildet forstørres.
 • [AF i fokusforst.] er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  • Under filmopptak
  • Når innstillingen for [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF].
  • Når du bruker en fatningsadapter (selges separat).
 • Mens det viste bildet forstørres, er følgende funksjoner ikke tilgjengelige:
  • [Øye-AF]
  • [Eye-Start AF]
  • [Pre-AF]
  • [Ans.-/øyepri. i AF]