Selvutløsertype

Når du fotograferer med selvutløser, stiller inn hvor mange bilder som tas, og hvor mange sekunder det skal gå fra du trykker på lukkerknappen til lukkeren utløses.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Selvutløsertype] → ønsket innstilling.
    • Innstillingsskjermbildet for [Selvutløsertype] kan vises ved å trykke på Fn-knappen.

Menyelementdetaljer

Selvutløser (enkelt):
Tar ett bilde ved hjelp av selvutløseren (10 sekunder / 5 sekunder / 2 sekunder).
Selvutl. (seriebilder):
Tar bilder kontinuerlig ved hjelp av selvutløseren (3 bilder etter 10 sekunder / 5 bilder etter 10 sekunder / 3 bilder etter 5 sekunder / 5 bilder etter 5 sekunder / 3 bilder etter 2 sekunder / 5 bilder etter 2 sekunder).