RAW-filtype (stillbilde)

Velger filtype for RAW-bilder.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [RAW-filtype] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Komprimert:
Tar opp bilder i komprimert RAW-format.
Ukomprimert:
Tar opp bilder i ukomprimert RAW-format. Når [Ukomprimert] er valgt for [RAW-filtype], vil filstørrelsen for bildet være større enn om det var blitt tatt i komprimert RAW-format.

Merknad

  • Når [Ukomprimert] er valgt for [RAW-filtype], endres ikonet på skjermen til . vises også under avspilling av et bilde som er tatt i ukomprimert RAW-format.