Rødøyereduksj.

Når blitsen brukes, utløses den to eller flere ganger før bildet tas, for å redusere problemet med røde øyne.

  1. MENU(Kamera- innstillinger1) → [Rødøyereduksj.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Blitsen utløses alltid for å redusere problemet med røde øyne.
Av:
Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne.

Merknad

  • Reduksjon av røde øyne vil kanskje ikke gi den ønskede virkningen. Det avhenger av individuelle forskjeller og de aktuelle forholdene, som avstanden til personen på bildet, eller om vedkommende ser mot forhåndsblinket eller ikke.