Proxy-opptak

Stiller inn samtidig opptak av proxy-film med lav overføringshastighet under opptak av XAVC S-filmer. Ettersom proxy-filmer har en mindre filstørrelse, er de godt egnet for overføring til smarttelefoner eller opplasting til nettsteder.

 1. MENU → (Kamera- innstillinger2) → [Proxy-opptak] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Proxy-filmer tas opp samtidig.
Av :
Det tas ikke opp proxy-filmer.

Hint

 • Proxy-filmer tas opp i XAVC S HD-format (1280 × 720) ved 9 Mbps. Bildefrekvensen for proxy-filmen er den samme som den opprinnelige filmen.
 • Proxy-filmer vises ikke på avspillingsskjermen (avspillingsskjermen for enkeltbilder eller bildeindeksskjermen). vises over filmer der det er filmet en proxy-film samtidig.

Merknad

 • Proxy-filmer kan ikke spilles av på dette kameraet.
 • Proxy-opptak er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner.
  • Når [Filformat] er stilt inn på [AVCHD]
  • Når [Filformat] er stilt inn på [XAVC S HD], og [Opptaksinnst.] er stilt inn på [120p]/[100p]
 • Hvis du sletter/beskytter filmer som har proxy-filmer, fjernes/beskyttes både den opprinnelige filmen og proxy-filmen. Du kan ikke velge å slette/beskytte kun opprinnelige filmer eller proxy-filmer.
 • Filmer kan ikke redigeres på dette kameraet.