Film med lukker

Du kan starte eller stoppe filmopptak ved å trykke på lukkerknappen, som er større og enklere å trykke på enn MOVIE (filmknappen).

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Film med lukker] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

:
Aktiverer filmopptak ved hjelp av lukkerknappen når opptaksmodus er stilt inn på [Film] eller [Sakte og rask film].
Av:
Deaktiverer filmopptak ved hjelp av lukkerknappen.

Hint

  • Når [Film med lukker] er stilt inn på [På], kan du fortsatt starte eller stoppe filmopptak ved hjelp av MOVIE-knappen.
  • Når [Film med lukker] er stilt inn på [På], kan du bruke lukkerknappen til å starte eller stoppe filmopptak på en ekstern opptaker/avspillingsenhet ved hjelp av [REC-kontroll].

Merknad

  • Når [Film med lukker] er stilt inn på [På], kan du ikke fokusere ved å trykke lukkerknappen halvveis ned under filmopptak.