Kameraveiviser

[Kameraveiviser] viser beskrivelser av MENU-elementer, Fn (funksjonselementer) og innstillinger.

  1. Velg det MENU- eller Fn-elementet du vil se en beskrivelse for, og trykk deretter på (sletteknappen) (A).

    Beskrivelsene av elementet vises.