Imaging Edge

Imaging Edge er en programvarepakke som inkluderer funksjoner som fjernstyrt opptak fra en datamaskin og justering eller fremkalling av RAW-bilder som er tatt med kameraet.

Viewer:
Du kan vise og søke etter bilder.

Edit:
Du kan redigere bilder med ulike korrigeringer som tonekurve og skarphet, og fremkalle bilder som er tatt opp i RAW-format.
Remote:
Du kan justere kamerainnstillingene eller ta bilder fra en datamaskin som er koblet til kameraet med en USB-kabel.
Slik styrer du kameraet med en datamaskin: Velg MENU → (Oppsett) → [USB-tilkobling][PC-kontroll] før du kobler kameraet til datamaskinen med en USB-kabel.

Hvis du vil vite mer om bruken av Imaging Edge, kan du se støttesiden.
http://www.sony.net/disoft/help/


Installere Imaging Edge på datamaskinen

Du kan laste ned og installere programvaren ved å gå til denne nettsiden:
http://www.sony.net/disoft/d/