Forholdsregler

Se også "Om bruk av kameraet" i Bruksanvisning (inkludert) for dette produktet.

Om dataspesifikasjonene som er beskrevet i denne håndboken

 • Dataene om ytelse og spesifikasjoner i denne håndboken er basert på en vanlig omgivelsestemperatur på 25 ºC, med mindre det er oppgitt annen informasjon.
 • For batteriet er dataene basert på et batteri som er fulladet inntil ladelampen er slukket.

Om driftstemperaturer

 • Fotografering på svært kalde eller varme steder som avviker fra dette temperaturintervallet, anbefales ikke.
 • Temperaturen i kameraet stiger raskt under høye omgivelsestemperaturer.
 • Når temperaturen i kameraet stiger, kan det resultere i redusert bildekvalitet. Det anbefales at du venter til temperaturen i kameraet blir lavere før du fortsetter å fotografere.
 • Avhengig av temperaturen i kameraet og batteriet kan det hende kameraet ikke kan ta opp filmer, eller strømmen kan slås av automatisk for å beskytte kameraet. Det vises en melding på skjermen før strømmen slås av eller hvis du ikke kan gjøre filmopptak. Hvis dette oppstår, lar du strømmen forbli avslått og venter til temperaturen i kameraet og batteriet blir kjøligere. Hvis du slår på kameraet uten at kameraet og batteriet har fått avkjølt tilstrekkelig, kan det hende at strømmen slås av igjen eller at du fortsatt ikke får gjort filmopptak.

Merknader om opptak i lengre tid av gangen eller opptak av 4K-film

Opptakstiden kan bli kortere under lave temperaturforhold, spesielt under opptak av 4K-filmer. Varm opp batteriet, eller bytt det ut med et nytt.

Om å spille av film på andre enheter

XAVC S-filmer kan spilles av kun på XAVC S-støttede enheter.

Om opptak/avspilling

 • Før du begynner opptaket, kan du gjøre et prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet virker som det skal.
 • Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som er tatt opp med produktet ditt, kan spilles av på annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller redigert med annet utstyr, kan spilles av med produktet ditt.
 • Sony gir ingen garantier i tilfelle opptaket mislykkes eller hvis opptatte bilder eller lyddata går tapt eller blir skadet som følge av funksjonsfeil i kameraet eller lagringsmediet. Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopi av viktige data.
 • Når du formaterer minnekortet, slettes alle data som er lagret på minnekortet. Disse dataene kan ikke gjenopprettes. Før formateringen gjennomføres, bør du kopiere dataene til en datamaskin eller annen enhet.

Sikkerhetskopiere minnekort

Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller: Vær nøye med å sikkerhetskopiere data, for å beskytte dem.

 • Hvis minnekortet tas ut, USB-kabelen kobles fra eller produktet slås av midt i en lese- eller skriveoperasjon.
 • Hvis minnekortet brukes på steder som er utsatt for statisk elektrisitet eller elektriske forstyrrelser.

Feil i databasefilen

 • Hvis du setter inn et minnekort som ikke inneholder en bildedatabasefil, i produktet og slår det på, oppretter produktet automatisk en bildedatabasefil ved hjelp av noe av minnekortets kapasitet. Prosessen kan ta lang tid, og du kan ikke bruke produktet før prosessen er fullført.
 • Hvis det oppstår en feil i databasefilen, må du eksportere alle bilder til datamaskinen din ved hjelp av PlayMemories Home og deretter formatere minnekortet med dette produktet.

Ikke bruk/oppbevar produktet på følgende steder

 • På svært varme, kalde eller fuktige steder
  Kamerahuset kan deformeres eller kameraet kan slutte å virke hvis det f.eks. oppbevares i en bil som er parkert i solen.
 • I direkte sollys eller nær en ovn
  Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert, hvilket kan medføre at kameraet slutter å virke som det skal.
 • På steder utsatt for vibrasjoner
  Det kan forårsake funksjonsfeil og gjøre det umulig å lagre data. I tillegg kan opptaksmediene bli ubrukelige, og lagrede data kan bli ødelagt.
 • I nærheten av sterke magnetfelt
 • På sandete eller støvete steder
  Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv inn i produktet. Dette kan gjøre at produktet slutter å virke som det skal, og i enkelte tilfeller føre til uopprettelige feil.
 • På steder med høy luftfuktighet
  Dette kan få objektivet til å mugne.
 • I områder hvor det sendes ut kraftige radiosignaler eller radioaktiv stråling
  Opptak og avspilling vil kanskje ikke fungere på riktig måte.

Informasjon om kondens

 • Hvis produktet flyttes direkte fra et kaldt til et varmt sted, kan det oppstå kondens både inni og utenpå produktet. Kondens kan gjøre at produktet slutter å virke som det skal.
 • For å forhindre kondens når du flytter produktet rett fra et kaldt til et varmt sted, må du først putte det i en plastpose og forsegle den for å hindre at det kommer luft inn. Vent i omtrent en time, til temperaturen i produktet har nådd omgivelsestemperaturen.
 • Ved kondensdannelse må du slå av produktet og vente ca. en time til kondensen har fordampet. Hvis du forsøker å fotografere med kondens inne i objektivet, vil du ikke få klare bilder.

Forholdsregel når du bærer kameraet

 • Ikke hold, slå eller bruk makt på følgende deler, hvis kameraet ditt er utstyrt med dette:
  • Objektivet
  • Den bevegelige skjermen
  • Den bevegelige blitsen
  • Den bevegelige søkeren
 • Ikke bær med deg kameraet mens det er festet til stativet. Dette kan føre til skruehullet for stativet ødelegges.
 • Ikke sett deg i en stol eller et annet sted med kameraet i baklommen på bukser eller skjørt, da dette kan føre til funksjonsfeil eller skader på kameraet.

Merknader om behandling av produktet

 • Før du kobler kabelen til kontakten, må du kontrollere retningen på kontakten. Sett kabelen rett inn. Ikke bruk makt når du setter inn eller trekker ut kabelen. Dette kan ødelegge kontakten.
 • Kameraet bruker magnetiske deler, inkludert magneter. Ikke plasser gjenstander som kan påvirkes av magnetisme, inkludert kredittkort og disketter, i nærheten av kameraet.
 • Bildet som lagres, kan avvike fra bildet du så før opptak.

Om lagring

 • For kameraer med innebygd objektiv
  Du må alltid sette på objektivdekselet når kameraet ikke skal brukes på en stund. (Bare for modeller som leveres med et objektivdeksel)
 • For kameraer med utskiftbart objektiv
  Du må alltid sette på det fremre objektivdekselet eller kamerahusdekslet når kameraet ikke skal brukes på en stund. For å hindre støv og smuss i å komme inn i kameraet, må du fjerne alt støv fra kamerahusdekslet før du setter det på kameraet.
 • Rengjør kameraet hvis det er skittent etter bruk. Hvis det sitter igjen vann, sand, støv, salt osv. i kameraet, kan det forårsake feil.

Merknader om bruk av objektiv

 • Når du bruker det elektrisk drevne zoomobjektivet, må du passe på å ikke sette fast fingre eller gjenstander i objektivet. (Bare for modeller med en elektrisk zoom-funksjon eller kameraer med utskiftbart objektiv)
 • Hvis du er nødt til å plassere kameraet under en lyskilde som direkte sollys, fester du objektivdekselet til kameraet. (Bare for modeller som leveres med et objektivdeksel eller kameraer med utskiftbart objektiv)
 • Når du tar bilder med bakgrunnsbelysning, må du sørge for at solen er utenfor synsvinkelen. Hvis det kommer sollys i fokus i kameraet, kan det oppstå røykutvikling eller brann. Selv om solen ikke er i synsvinkelen, kan den fortsatt forårsake røyk eller brann.
 • Ikke utsett objektivet for direkte stråler, som for eksempel laserstråler. Det kan ødelegge bildesensoren og føre til at kameraet ikke virker som det skal.
 • Hvis motivet er for nært, støv eller fingeravtrykk på linsen kanskje vises på bildet. Tørk av linsen med en myk klut e.l.

Merknader om blitsen (bare for modeller med blits)

 • Hold fingrene dine unna blitsen. Delen som avgir lys som kan bli varm.
 • Fjern eventuell smuss fra overflaten av blitsen. Smuss på overflaten av blitsen kan avgi røyk eller begynne å brenne på grunn av varmen som genereres av lyset. Tørk av eventuell smuss eller støv med en myk klut.
 • Sett blitsen tilbake til dens opprinnelige posisjon etter bruk. Kontroller at blitsdelen ikke stikker opp. (Bare for modeller med bevegelig blits)

Merknader om multigrensesnitt-skoen (bare for modeller med en multigrensesnitt-sko)

 • Når du setter på eller tar av tilbehør, for eksempel en ekstern blits, på multigrensesnitt-skoen, må du først slå av kameraet. Når du setter på tilbehøret, må du kontrollere at det er godt festet til kameraet.
 • Ikke bruk multigrensesnitt-skoen med en blits som er tilgjengelig i handelen og som er beregnet på 250 V eller mer, eller har motsatt polaritet av kameraet. Den kan forårsake feil.

Merknader om søkeren og blitsen (bare for modeller med søker eller blits)

 • Pass på at fingeren din ikke er i veien når du dytter ned søkeren eller blitsen. (Bare for modeller med bevegelig søker eller bevegelig blits)
 • Hvis vann, støv eller sand fester seg til søkeren eller blitsen, kan det føre til funksjonsfeil. (Bare for modeller med bevegelig søker eller bevegelig blits)

Merknader om søkeren (bare for modeller med søker)

 • Når du fotograferer med søkeren, kan du oppleve symptomer som anstrengte øyne, tretthet, reisesyke eller kvalme. Vi anbefaler at du tar en pause med jevne mellomrom når du fotograferer med søkeren.
  Hvis du føler ubehag, bør du unngå å bruke søkeren inntil du føler deg bedre. Oppsøk lege om nødvendig.
 • Ikke dytt søkeren ned med makt når øyemuslingen er trukket ut. Den kan forårsake feil. (Bare for modeller med bevegelig søker og uttrekkbar øyemusling)
 • Hvis du panorerer kameraet mens du ser inn i søkeren eller flytter på øynene, kan bildet i søkeren bli forvrengt eller fargen i bildet kan endres. Dette er en egenskap ved objektivet eller visningsenheten og er ikke en feil. Når du tar et bilde, bør du se i sentrum av søkeren.
 • Bildet kan bli litt forvrengt i hjørnene av søkeren. Dette er ikke feil. Når du vil se hele komposisjonen med alle detaljer, kan du også bruke skjermen.
 • Hvis du bruker kameraet i kalde omgivelser, kan det komme spøkelsesaktige spor i bildet. Dette er ikke feil.

Merknader om skjermen

 • Ikke trykk mot monitoren. Monitoren kan bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
 • Hvis det er dråper av vann eller andre væsker på monitoren, må du tørke av den med en myk klut. Hvis monitoren er våt i lengre tid, kan overflaten til monitoren endres eller forringes. Det kan forårsake feil.
 • Hvis du bruker kameraet i kalde omgivelser, kan det komme spøkelsesaktige spor i bildet. Dette er ikke feil.

Om kompatibilitet av bildedata

Dette produktet samsvarer med den universelle standarden DCF (Design rule for Camera File system), som ble etablert av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Tjenester og programvare som leveres av andre selskaper

Nettverkstjenestene, innholdet og [operativsystemet og] programvaren til dette produktet kan være underlagt individuelle vilkår og betingelser og kan endres, avbrytes eller avsluttes når som helst. Dette kan kreve avgifter, registrering og kredittkortinformasjon.