JPEG-kvalitet (stillbilde)

Velger JPEG-bildekvaliteten når [Filformat] er stilt inn på [RAW og JPEG] eller [JPEG].

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [JPEG-kvalitet] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Ekstra fin/Fin/Standard:
Fordi komprimeringsforholdet øker fra [Ekstra fin] til [Fin] til [Standard], reduseres filstørrelsen i samme rekkefølge. Dette gjør det mulig å lagre flere filer på ett minnekort, men bildekvaliteten vil bli dårligere.