Tilordne ofte brukte funksjoner til knapper (Tilp. knapp)

Du kan bruke funksjonen for tilpasset tast til å tilordne funksjonene du bruker ofte, til taster det er enkelt å betjene. Ved å gjøre dette kan du hoppe over prosessen med å velge elementer fra MENU, og det går dermed raskere å hente opp funksjonene.

Du kan også tilordne [Ikke innstilt] til taster det er enkelt å betjene, for å forhindre utilsiktet betjening.


Du kan tilordne funksjoner til tilpassede taster for stillbilder ( Tilp. knapp), filmopptaksmodus ( Tilp. knapp) og avspillingsmodus ( Tilp. knapp) separat.

 • Hvilke funksjoner som kan tilordnes, varierer avhengig av tastene.


Du kan tilordne funksjoner til følgende taster.

 1. AF-ON-knapp
 2. Egendefin. knapp 3
 3. Egendefin. knapp 2
 4. Egendefin. knapp 1
 5. AEL-knapp
 6. Senterknapp
 7. Kontrollhjul /Venstre knapp/Høyre knapp/Ned-knapp
 8. Egendefin. knapp 4
 9. Senterkn. multiv.
 10. Fn/-knapp


Hint

 • Du kan hente frem funksjoner raskere ved å bruke funksjonsmenyen til å konfigurere hver innstilling direkte fra Fn-knappen, i tillegg til de tilpassede tastene. Se relaterte funksjoner under "Beslektet emne" nederst på denne siden.


Nedenfor finner du fremgangsmåten for å tilordne [Øye-AF]-funksjonen til AEL-knappen.
 1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Tilp. knapp].
  • Hvis du vil tilordne en funksjon som skal hentes frem når du gjør filmopptak, velger du [Tilp. knapp]. Hvis du vil tilordne en funksjon som skal hentes frem når du spiller av bilder, velger du [Tilp. knapp].
 2. Flytt til skjermbildet [Bak1] ved hjelp av venstre/høyre side av kontrollhjulet. Velg deretter [AEL-knapp], og trykk på midten av kontrollhjulet.
 3. Trykk på venstre eller høyre side av kontrollhjulet inntil den ønskede funksjonen vises. Velg ønsket funksjon med øvre/nedre side av kontrollhjulet, og trykk på midten av kontrollhjulet.
  Du kan for eksempel velge [Øye-AF].
  • Hvis du trykker på AEL-knappen i stillbildemodus og det registreres øyne, aktiveres [Øye-AF], og kameraet fokuserer på øynene. Ta bilder mens du holder nede AEL-knappen.

Merknad

 • Du kan også tilordne opptaksfunksjoner til Hold fokus-knappen på objektivet. Enkelte objektiver er imidlertid ikke utstyrt med noen holdfokusknapp.
 • Hvis du tilordner [Følg tilpasning ()] til en tilpasset tast med [Tilp. knapp], men funksjonen er en funksjon som ikke er tilgjengelig i filmopptaksmodus, for eksempel [JPEG-kvalitet] eller [Blitsmodus], hentes ikke funksjonen frem når du trykker på tasten i filmopptaksmodus.
 • Hvis du tilordner [Følg tilp. (/)] til en tilpasset tast med [Tilp. knapp], bytter kameraet til opptaksmodus og henter frem tilordnet funksjon når du trykker på tasten i avspillingsmodus.