Bruksmodus

Velg den passende modusen for motivet, som for eksempel enkeltbildemodus, kontinuerlig fremtrekk eller nivåtrinnfotografering.

  1. Velg ønsket bruksmodus ved å dreie på bruksmodusvelgeren.
    • Drei bruksmodusvelgeren mens du holder nede frigjøringsknappen for bruksmoduslås.

Detaljer om innstillingselement

Enkeltbilde:
Normal opptaksmodus.
Seriebilder:
Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder lukkerknappen nede.
Selvutløser:
Tar et bilde ved hjelp av selvutløseren et angitt antall sekunder etter at utløserknappen ble trykket.
nivåtrinn:
Tar bilder med nivåtrinnfunksjonen. Typen nivåtrinnfunksjon kan stilles inn ved å velge MENU (Kamera- innstillinger1) → [Nivåtrinninnst.][Nivåtrinntype].