Autovisning

Du kan kontrollere det lagrede bildet på skjermen rett etter at det er tatt. Du kan også stille inn visningstiden for autovisning.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [Autovisning] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

10 sek./5 sek./2 sek.:
Viser bildet på skjermen umiddelbart etter at den innstilte fotograferingstiden er omme. Hvis du utfører en forstørrelsesoperasjon under autovisning, kan du sjekke bildet ved hjelp av zoomeforstørrelsen.
Av:
Ingen autovisning.

Merknad

  • Når du bruker en funksjon som utfører bildebehandling, kan det hende at bildet midlertidig vises slik det ser ut før behandling, etterfulgt av bildet etter behandling.
  • Innstillingene DISP (skjerminnstilling) brukes for autovisningsskjermen.