Liste over symboler på skjermen

Det viste innholdet og plasseringen av det i illustrasjonene er bare retningslinjer, og kan avvike fra den faktiske visningen.

Ikoner på opptaksskjermen

Skjermmodus

Søkermodus

 1. Opptaksmodus/scenegjenkjenning
  P P* A S M
  Opptaksmodus

  Registernummer
  Ikoner for scenegjenkjenning
 2. Kamerainnstillinger
  NO CARD
  Minnekortstatus
  100
  Gjenværende antall bilder som kan tas opp
  Skriver data / Antall bilder igjen å skrive
  Bildeforhold for stillbilder
  24M / 20M/ 16M / 10M/ 8.7M / 6.9M / 6.0M / 5.1M / 4.0M / 2.6M / 2.2M/ 1.7M
  Stillbildestørrelse
  RAW
  RAW-opptak (komprimert/ukomprimert)
  X.FINE FINE STD
  JPEG-kvalitet
  XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD
  Filformat for film
  Opptaksinnstilling for film
  120p 60p 60i 30p 24p 100p 50p 50i 25p
  Bildefrekvens for film
  Proxy-opptak
  120fps 60fps 30fps 15fps 8fps 4fps 100fps 50fps 25fps 12fps 6fps 3fps 2fps 1fps
  Bildefrekvens for opptak i slow/quick motion
  APS-C/Super 35mm
  Blitslading pågår
  Innstillingseffekt Av 
  AF-lys
  SteadyShot av/på, varsel om kamerarystelser
  Brennv. for SteadyS. / varsel om kamerarystelser
  Smart zoom/ Klart bilde-zoom/digital zoom
  PC-fjernstyring
  Lys skjerm
  Fotografering uten lukkerlyd
  Fjernkontroll
  Status for FTP-tilkobling og FTP-overføring
  Tilkoblet Wi-Fi / frakoblet Wi-Fi

  * Disse ikonene vises i område 6 ved opptak med søkeren.

  Tilkoblet LAN / frakoblet LAN

  * Disse ikonene vises i område 6 ved opptak med søkeren.

  Ikke lydopptak for film
  Vindstøyreduksjon
  Skriving av opphavsrettslig informasjon på
  Skriving av IPTC-informasjon er på
  Avbryt fokus
  Avbryt sporing
  Punktfokus
  Utfører [Punktfokus]
  NFC aktiv
  Bluetooth-tilkobling tilgjengelig/Bluetooth-tilkobling ikke tilgjengelig
  Tilkoblet til en smarttelefon / Ikke tilkoblet til en smarttelefon
  Innhenter stedsinformasjon / Kan ikke innhente stedsinformasjon
  Flymodus
  Advarsel om overoppheting
  Ikke mer plass / feil i databasefilen
 3. Batteri
  Gjenværende batteritid
  Varsel om lavt batterinivå
  USB-strømforsyning
 4. Opptaksinnstillinger
  Bruksmodus
  Blitsmodus /Trådløs blits/Rødøyereduksj.
  ±0.0
  Blitskompenser.
  Fokusmodus
  Fokusområde
  Filformat
  Målemodus
  7500K A5 G5
  Hvitbalanse (auto, forhåndsinnstilt, undervannsauto, tilpasset, fargetemperatur, fargefilter)
  Dyn.omr.opt. /Auto HDR
  +3 +3 +3
  Kreative innst. /Kontrast, metning og skarphet
  Bildeeffekt
  Ans.-/øyepri. i AF
  Lukkertype
  Søkerens bildefr.
  Pri. lagringsmedium
 5. Fokusindikator/eksponeringsinnstillinger
  Fokusindikator
  1/250
  Lukkerhastighet
  F3.5
  Blenderverdi
  Eksponeringskompensering / målt manuelt
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO400
  ISO-følsomhet
  AE-lås/FEL-lås/AWB-lås
 6. Veivisere/annet
  Avbryt sporing
  Veiviserskjerm for sporing
  Avbryt fokus
  Veiviserskjerm for å avbryte fokusering
  Veiviserskjerm for Mitt ratt


  Nivåtrinnindikator

  Punktmålingsområde


  Eksponeringsinnstillingsveiviser

  Indikator for lukkerhastighet
  Indikator for blenderåpning
  Histogram
  Digitalt vaterpass
  STBY REC
  Filmopptak standby/filmopptak pågår
  1:00:12
  Faktisk opptakstid for film (timer: minutter: sekunder)
  Lydnivåvisning
  REC-kontroll
  00:00:00:00
  Tidskode (timer: minutter: sekunder: rammer)
  00 00 00 00
  Brukerbit

Ikoner på avspillingsskjermbildet

Avspilling av enkeltbilder

Histogram-display

 1. Grunnleggende informasjon
  Avspillingsmedia
  Visningsmodus
  IPTC-informasjon
  Vurdering
  Beskyttelse
  DPOF
  DPOF angitt
  3/7
  Filnummer / antall bilder i visningsmodusen
  NFC aktiv
  Gjenværende batteritid
  Vis som gruppe
  Proxyfilm inkludert
  Status for FTP-overføring
 2. Kamerainnstillinger

  Se "Ikoner på opptaksskjermen."

 3. Opptaksinnstillinger
  Bildeeffektfeil
  Feil med automatisk HDR
  35mm
  Objektivbrennvidde

  Se "Ikoner på opptaksskjermen" for andre ikoner som vises i dette området.

 4. Bildeinformasjon
  Informasjon om breddegrad/lengdegrad
  2019 -1-1 10:37AM
  Opptaksdato
  100-0003
  Mappenummer - filnummer
  Histogram (luminans/R/G/B)