Kontinuerlig opptak med en fatningsadapter

Når det er montert en fatningsadapter på kameraet, varierer metoden for autofokus under kontinuerlig opptak avhengig av innstillingene for [Seriebilder] og [Lukkertype].

Når du bruker LA-EA1-fatningsadapteren (selges separat), LA-EA2-fatningsadapteren (selges separat) eller LA-EA4-fatningsadapteren (selges separat)

Lukkertype
Mekanisk lukker Auto/Elektronisk lukker
Seriebilder: Hi Fokus er låst til innstillingen som ble brukt for første bilde.
Seriebilder: Mid
Seriebilder: Lo Fokuset sporer motivene kontinuerlig.

Når du bruker LA-EA3-fatningsadapteren (selges separat)

Oppdater fastvaren til fatningsadapteren til den nyeste versjonen på forhånd.

Lukkertype
Mekanisk lukker Auto/Elektronisk lukker
Seriebilder: Hi Fokuset sporer motivene kontinuerlig.*1 Fokuset sporer motivene kontinuerlig.*1 *2
Seriebilder: Mid Fokuset sporer motivene kontinuerlig.*1
Seriebilder: Lo Fokuset sporer motivene kontinuerlig.

*1 Fokuset sporer ikke motivene når F-verdien er større enn F16. Fokus er låst til innstillingen i det første bildet.

*2 Hastigheten for kontinuerlig opptak varierer avhengig av [Fokusmodus]-innstillingen.
[Enkeltbilde-AF]/[DMF]/[Manuelt fokus]: Maksimalt 20 bilder i sekundet (fokus er låst til innstillingen i det første bildet).
[Kontinuerlig AF]: Maksimalt 10 bilder i sekundet

Merknad

  • Når du bruker en fatningsadapter, kan du ikke utføre kontinuerlig opptak uten blackout i [Seriebilder: Lo]-modus.