Trådløs blits

Det finnes to metoder for trådløse blitsopptak: Opptak med lysstyrt blits som bruker lyset til blitsen som er festet til kameraet, som signallys og opptak med radiostyrt blits som bruker trådløs kommunikasjon. Du må bruke en kompatibel blits eller den trådløse fjernstyringen (selges separat) for å kunne gjøre opptak med radiostyrt blits. Hvis du vil vite mer om hver enkelt metode, kan du slå opp i bruksanvisningen for blitsen eller den trådløse fjernstyringen.
 1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [Trådløs blits][På].
 2. Fjern dekselet til tilbehørsskoen fra kameraet og sett på blitsen eller den trådløse fjernstyringen.
  • Ved fotografering med lysstyrt, trådløs blits må du stille inn den monterte blitsen som kontrollenhet.
   Ved fotografering med radiosignalstyrt, trådløs blits der blitsen er montert på kameraet, må du stille inn den monterte blitsen som kontrollenhet.
 3. Oppstilling av en blits som er montert et annet sted enn på kameraet, og som er stilt inn på trådløs modus, eller som er montert på den trådløse fjernstyringen (selges separat).
  • Trykk på AEL-knappen på kameraet for å utføre testutløsning av blitsen.

Menyelementdetaljer

Av:
Bruker ikke funksjonen for trådløs blits.
:
Bruker funksjonen for trådløs blits til å få en eller flere eksterne blitser til å avgi lys ved en viss avstand fra kameraet.


Stille inn AEL-knappen

Vi anbefaler at du stiller inn MENU (Kamera- innstillinger2)[Tilp. knapp][AEL-knapp] til [Hold AEL] når du fotograferer med trådløs blits.

Merknad

 • Blitsen som er montert et annet sted enn på kameraet, kan avgi lys etter at den har mottatt et lyssignal fra en blits som brukes som kontroller for et annet kamera. Hvis dette skjer, må du skifte kanal på blitsen din. Du finner nærmere informasjon om hvordan du skal skifte kanal i bruksanvisningen for blitsen.
 • Hvis du vil ha mer informasjon om blitser som er kompatible med trådløse blitsopptak, kan du gå til Sony-nettstedet eller ta kontakt med Sony-forhandleren din eller en lokal autorisert Sony-servicebedrift.