Fremhevingsinnst.

Stiller inn fremhevingsfunksjonen, som forsterker konturen av områder i fokus ved opptak med manuelt fokus eller direkte manuelt fokus.

  1. MENU → (Kamera- innstillinger1) → [Fremhevingsinnst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Fremhevingsvisning:
Stiller inn om fremheving skal vises.
Fremhevingsnivå:
Stiller inn forbedringsnivået for områder i fokus.
Fremhevingsfarge:
Stiller inn fargen som brukes for å forbedre områder i fokus.

Merknad

  • Siden produktet oppfatter skarpe områder som at de er i fokus, varierer virkningen av fremheving, avhengig av motivet og objektivet.
  • Konturen av områder i fokus fremheves ikke på enheter som er koblet til via HDMI.