MF-assistent (stillbilde)

Forstørrer bildet på skjermen automatisk, så manuell fokusering blir enklere. Dette fungerer ved fotografering med Manuelt fokus eller Direkte manuelt fokus.

  1. MENU (Kamera- innstillinger1) → [MF-assistent][På].
  2. Drei fokusringen for å justere fokus.
    • Bildet forstørres. Du kan forstørre bildet ytterligere ved å trykke midt på kontrollhjulet.

Hint

  • Du kan velge hvor lenge bildet skal vises i forstørret versjon, ved å velge MENU(Kamera- innstillinger1) → [Fokusforstørrelsestid].

Merknad

  • Du kan ikke bruke [MF-assistent] mens du tar opp film. Bruk [Fokusforstørrer]-funksjonen i stedet.
  • [MF-assistent] er ikke tilgjengelig når en fatningsadapter er montert. Bruk [Fokusforstørrer]-funksjonen i stedet.