AF-motorhast. (film)

Du kan endre fokuseringshastigheten hvis du bruker autofokus i filmmodus.

  1. MENU (Kamera- innstillinger2) → [AF-motorhast.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Hurtig:
Stiller inn AF-motorhastigheten på "høy". Denne modusen passer for opptak av aktive scener, som f.eks. idrett.
Normal:
Stiller inn AF-motorhastigheten på "normal".
Sakte:
Stiller inn AF-motorhastigheten på "lav". Med denne modusen endres fokus jevnt hvis du går over fra å fokusere på ett motiv til et annet.