Bunn

  1. Spor for innsetting av batteri
  2. Batterideksel
  3. Skruehull for stativ

    Bruk et stativ der skruen er kortere enn 5,5 mm. Ellers kan du ikke feste kameraet skikkelig, og kameraet kan ta skade.

  4. Utløserspak for batteridekselet