PC-kontroll-innst.: Lagr.-dest. stillbilde

Stiller inn om du vil lagre stillbilder som er lagret både i kameraet og i datamaskinen, under fotografering med PC Remote. Denne innstillingen er nyttig når du vil sjekke innspilte bilder på kameraet uten å legge fra deg kameraet.

*PC Remote: Bruker "Imaging Edge (Remote)" til å styre dette produktet fra en datamaskin, inkludert funksjoner som for eksempel opptak og lagring av bilder på datamaskinen.

  1. MENU (Oppsett) → [PC-kontroll-innst.][Lagr.-dest. stillbilde] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Kun PC:
Lagrer stillbilder kun på datamaskinen.
PC+kamera:
Lagrer stillbilder på datamaskinen og kameraet.
Kun kamera :
Lagrer stillbilder bare på kameraet.

Merknad

  • Hvis du setter inn et minnekort som det ikke kan tas opp på, kan du ikke ta stillbilder selv om du velger [Kun kamera] eller [PC+kamera].
  • Hvis du velger [Kun kamera] eller [PC+kamera] og du ikke har satt inn et minnekort i kameraet, kan du ikke utløse lukkeren, selv om [Utløser uten kort] er stilt inn på [Aktiver].
  • Mens du spiller av stillbilder på kameraet, kan du ikke fotografere med PC Remote.
  • Innstillingene for [PC-kontroll-innst.] brukes også når du utfører fjernstyrt opptak med PC ved hjelp av [PC-kont. (kabl. LAN)].